Eldstadsplan

Framför en eldstad ska det finnas ett eldstadsplan. Planet är till för att hindra att golvet antänds om glöd ramlar ur eldstaden. Det är även ett bra ställe att placera askhinken på. Ett eldstadsplan ska bestå av minst 0,7 millimeter tjock plåt, sten eller något annat obrännbart material.
Finns det ett fritt utrymme under eldstaden ska eldstadsplanet även omfatta detta utrymme. Under eldstaden får plåt endast användas om det finns ett minst 5 centimeters fritt, luftat utrymme mellan eldstaden och eldstadsplanet och om temperaturen på golvet är högst 85°C när eldstaden används med maximal effekt. I annat fall måste det finnas ett isolerande material under plåten eller ett eldstadsplan av 5 cm betong eller något liknande.

Eldstadsplan

Kaminer och kakelugnar
Vid slutna eldstäder som eldas med fasta bränslen, till exempel kaminer och braskaminer, ska eldstadsplanet vara minst 0,3 meter framför eldstaden och minst 0,1 meter på vardera sidan om eldstaden. För kakelugnar kan utsträckningen i sidled begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 meters tillägg på vardera sidan om öppningen.

Öppen spis
För öppna eldstäder bör eldstadsplanet placeras så att det horisontella avståndet från eldhärdens centrum till oskyddat brännbart är minst 1 meter. Om eldstadsbotten ligger högre än 0,4 meter över golvet ska avståndet ökas med hälften av det överskjutande höjdmåttet. Exempel: Om eldstadsbotten ligger 0,8 meter över golvet ska eldstadsplanet sträcka sig 1,2 meter ån eldstadens centrum, enligt formeln blir det l,0+(0,8-0,4)/2=l,2. Om den öppna spisen är försedd med luckor som hålls stängda under eldningen kan ett eldstadsplan för kamin användas.

Submit to StumbleUpon