Kaminrör och dess användningsområde

Kaminrör används för att tex. ansluta en braskamin till befintlig murstock och i de flesta fall så används dessa oisolerade rör med lite tjockare gods. Standarddimensionen är 150mm då nästan samtliga braskaminer har detta mått på sin anslutningsstos.

Kaminrör på braskamin
Kaminrör på braskamin

Kaminrör går att köpa som produkter i form av raka längder och böjar med olika vinklar. Oftast är kaminrören svarta och emaljerade men förekommer också i grå färg.

Montering av kaminrör

Vid montering av kaminrör mot befintlig murstock så hugger man upp ett hål i stocken och murar en inmurningsstos i detta hål. Pensla gärna utan med vatten så fäster murbruket bättre. Murbruket ska sluta tätt mot inmurningsstosen. Därefter så kan man ansluta kaminrör till barskaminen och avsluta kaminröret en bit in i inmurningsstosen. Använd inte cementbruk när du tätar mellan kaminrör och inmurningsstos. Detta gäller även för eldfast bruk, som du kan använda för att sätta fast inmurningsstosen. Kaminrörets anlutning i murstocken måste vara flexibelt för att ta upp rörelser när rökgaserna blir varma. När du har installerat braskaminen ska du aldrig elda utan att skorstensfejarmästaren har inspekterat och godkänt installationen.

När man installerar en braskamin så ska man klä golvet under och runt om braskaminen med ett brandsäkert golvskydd – ett så kallat eldstadsplan som ofta tillverkas i glas eller plåt. Grundregeln för eldstadsplanets storlek är att skyddet ska vara 1 meter långt, mätt från den bakre väggen i kaminen.

 

Submit to StumbleUpon